Over Huis van de Vitaliteit

Het Huis van de Vitaliteit werkt op persoonlijk/mentaal vlak, talentontwikkeling en op fysiek vlak. De professionals binnen het multidisciplinair team worden ingezet om preventie van burn-out en indien nodig duurzame re-integratie te realiseren.

De sterke verbinding binnen deze samenwerking maakt het mogelijk om snel en doeltreffend programma’s op maat te maken in het kader van overspanning, burn-out en preventie.

Holistische visie

Wij werken vanuit de visie dat het stress-systeem een bio-psycho-sociale draaischijf is die lichaam en geest met elkaar verbindt. Een draaischijf die ook klem kan komen te zitten, vooral bij chronische stress. In dat geval dreigt zowel de geest als het lichaam uit balans te raken. Er ontstaat risico op aandoeningen die zich in het grensgebied van psyche en soma bevinden: stress (en leefstijl) gebonden ziekten.

Onze uitgangspunten

De collega’s van het Huis van de Vitaliteit werken met elkaar samen vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Het inzetten van preventiemaatregelen. Voorkomen is beter dan genezen.
  • Het versterken van het zelfredzaam vermogen van de cliënt
  • Verbeteren van de arbeidsparticipatie
  • Samenwerking tussen betrokken partijen (cliënt, werkomgeving en multidisciplinaire team,)
  • Even rust is goed: met rust laten nooit. Vaak wordt rust nog als een oplossing gebruikt bij symptomen die wijzen op psychische klachten. Daarmee gaat tijd waarin effectief kan worden ingegrepen verloren en komt betrokkene steeds meer zonder uitzicht vast te zitten.
  • Participatie is doorgaans meer voorwaarde voor herstel, dan herstel voorwaarde is voor participatie
  • De tijd bepaalt het ritme van de aanpak. Niet de (psychische) klachten of het vaststellen van een medische diagnose bepalen het ritme van de aanpak maar het beloop van het herstelproces in de tijd.

 

Neem contact op

Meer weten over het Huis van de Vitaliteit en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.